"Naszym zadaniem jest pomaga? przede wszystkim dzieciom"

"Aby wychowa? ku dobremu nale?y wychowywa? w mi?o?ci"

"Wychowanie m?odzie?y jest spraw? serca, ten co wie ?e jest kochany sam kocha"

B?. Ks. Bronis?aw Markiewicz

 
Przedszkole

Przedszkole Niepubliczne im. Ksi?dza Bronis?awa Markiewicza w Warszawie (Go??bki) za?o?one zosta?o przez Zgromadzenie Sistr ?w. Micha?a Archanio?a.

Przedszkole znajduje si? w budynku Domu Zakonnego w spokojnej okolicy. Do przedszkola przynale?y du?y bogato wyposa?ony plac zabaw.

 • 100_5169.jpg
 • 100_5140.jpg
 • 100_5148.jpg
 • 100_5150.jpg
 • 100_5157.jpg
 • 100_5168.jpg
 • 100_5166.jpg
 • 100_5167.jpg
 • 100_5139.jpg
 • 100_5154.jpg
 • 100_5158.jpg
 • 100_5136.jpg
 • 100_5170.jpg
 • 100_5155.jpg
 • 100_5159.jpg
 • 100_5161.jpg
 • 100_5144.jpg
 • 100_5164.jpg
 • 100_5151.jpg
 • 100_5145.jpg

Program wychowawczy zosta? opracowany przez Zgromadzenie Sistr ?w. Micha?a Archanio?a ??cz?cy warto?ci chrze?cija?skie z edukacj?.

Dzieci maj? zapewnion? sta?? opiek? psychologa, pedagoga, logopedy.

W ramach zaj?? dodatkowych prowadzone s?: religia, angielski, rytmika, zaj?cia taneczne, logopedia.