"Naszym zadaniem jest pomagać przede wszystkim dzieciom"

"Aby wychować ku dobremu należy wychowywać w miłości"

"Wychowanie młodzieży jest sprawą serca, ten co wie że jest kochany sam kocha"

Bł. Ks. Bronisław Markiewicz

 
Logopedy
Prawidłowy rozwój mowy dziecka

Rozwój mowy dziecka nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo. U jednych szybciej , u innych wolniej. Niejednakowa jest też kolejność przyswajania sobie przez dziecko poszczególnych głosek. Stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka.

Normą rozwojową jest , jeśli dziecko w wieku:

3 lat – porozumiewa się prostymi zdaniami , wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p,pi,b,bi,m,mi,n,ni,f,fi,w,wi,t,d,n,l,li,ś,ć,dź,j,k,ki,g,gi,ch)
4 lata – wymawia s,z,c,dz
5-6 lat – wymawia sz, ż, cz, dż, r
7 lat – ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

 

Więcej…
 
Jak wspomagać rozwój mowy dziecka ?

1.  Mówmy do naszych dzieci jak najwięcej.
2. Starajmy sie mówić tak, by dziecko mogło widzieć naszą twarz, nasze usta.
3.Czytajmy dzieciom –przynajmniej 15 minut dziennie.
4. Opowiadajmy bajki, rozwijajmy wyobraźnię dzieci.
5. Zachęcajmy dzieci do mówienia i z zainteresowaniem słuchajmy tego co chce nam powiedzieć.
6. Nie wyręczajmy dziecka w mówieniu, nie zgadujmy co dziecko chce powiedzieć.
7. Odpowiadajmy na pytania- wiek 4-6 lat to tzw. WIEK PYTAŃ. Dzięki odpowiadaniu na pytania pomagamy dziecku lepiej zrozumieć świat.

 
Ćwiczenia logopedyczne

Ćwiczenia  oddechowe

Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami słuchu i jąkające się często oddychają nieprawidłowo.
Oto kilka propozycji ćwiczeń oddechowych:

1.    Wdech nosem (usta zamknięte) i wydech ustami. Usta w czasie wydechu ułożone jak przy wymowie głoski „u”(chuchanie).
2.    Zdmuchiwanie kartki papieru z gładkiej powierzchni.
3.    Zdmuchiwanie skrawków papieru z chropowatej powierzchni.
4.    Dmuchanie na płomień świecy, piłkę pingpongową, kulkę waty zaczepioną na nitce, na wiatraczek.
5.    Puszczanie baniek mydlanych.
6.    Dmuchanie przez rurkę do szklanki z wodą.
7.    Wymawianie na wydechu samogłosek – początkowo pojedynczo, potem po dwie , trzy( dziecko wymawia jak najdłużej samogłoskę , dorosły w tym czasie liczy i zapisuje rekordy)

Więcej…
 


Zdrapka Wielkopostna :: 40 szans dla ducha i ciała