"Naszym zadaniem jest pomaga? przede wszystkim dzieciom"

"Aby wychowa? ku dobremu nale?y wychowywa? w mi?o?ci"

"Wychowanie m?odzie?y jest spraw? serca, ten co wie ?e jest kochany sam kocha"

B?. Ks. Bronis?aw Markiewicz

 
Grupy

W naszym przedszkolu goszcz? dzieci podzielone ze wzgl?du na wiek na cztery grupy:

I GRUPA - Grupa 3 latkw;

II GRUPA - Grupa 4 latkw;

III GRUPA- Grupa 5 latkw;

IV GRUPA- Grupa 6 latkw;

Ka?da z grup zajmuje osobn? sal?. Program nauczania oraz rozk?ad tygodniowego
i dziennego porz?dku pracy jest indywidualny dla poszczeglnych grup. Mo?na go przejrze? wybieraj?c odpowiedni? grup? w menu.