"Naszym zadaniem jest pomaga? przede wszystkim dzieciom"

"Aby wychowa? ku dobremu nale?y wychowywa? w mi?o?ci"

"Wychowanie m?odzie?y jest spraw? serca, ten co wie ?e jest kochany sam kocha"

B?. Ks. Bronis?aw Markiewicz

 

Szanowni Pa?stwo

Ten dzia? przeznaczony jest specjalnie dla Pa?stwa, pozyskaj? tu Pa?stwo informacje dotycz?ce spraw organizacyjnych przedszkola jak rˇwnie? co wa?niejsze porady naszych specjalistˇw ...........