"Naszym zadaniem jest pomaga? przede wszystkim dzieciom"

"Aby wychowa? ku dobremu nale?y wychowywa? w mi?o?ci"

"Wychowanie m?odzie?y jest spraw? serca, ten co wie ?e jest kochany sam kocha"

B?. Ks. Bronis?aw Markiewicz

 

            Serdecznie witamy na naszej stronie

           Drodzy Rodzice strona przedszkolna

          jest w trakcje aktualizacji

                                Dzieci

 

Witamy na naszej stronie michalickim zawo?aniem
Kt? jak Bg!


Znajdujecie si? na stronie katolickiego przedszkola, ktrego patronem jest ks. Bronis?aw Markiewicz, a prowadz? je jego duchowe crki siostry ze Zgromadzenia Sistr ?w. Micha?a Archanio?a. Jak si? domy?lacie naszym przewodnikiem jest ?w. Micha? Archanio?, to on walczy o dobro w naszych sercach i w sercach najm?odszych powierzonych naszej opiece. To dzieci s? SKARBEM BOGA, a my uczymy si? ten SKARB odnajdywa? i pracowa? wed?ug s?w Jezusa z Ewangelii Markowej: Pozwlcie dzieciom przychodzi? do mnie i nie przeszkadzajcie im.(Mk.10,14) ?yczymy i Wam, aby?cie nie przeszkadzali dzieciom kocha? Jezusa i Wy je kochajcie, aby uwierzy?y, ?e Bg jest dobry.

michal_clouds