"Naszym zadaniem jest pomagać przede wszystkim dzieciom"

"Aby wychować ku dobremu należy wychowywać w miłości"

"Wychowanie młodzieży jest sprawą serca, ten co wie że jest kochany sam kocha"

Bł. Ks. Bronisław Markiewicz

 

Witamy na naszej stronie michalickim zawołaniem
„Któż jak Bóg!”


Znajdujecie się na stronie katolickiego przedszkola, którego patronem jest ks. Bronisław Markiewicz, a prowadzą je jego duchowe córki – siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Jak się domyślacie naszym przewodnikiem jest św. Michał Archanioł, to on walczy o dobro w naszych sercach i w sercach najmłodszych powierzonych naszej opiece. To dzieci są SKARBEM BOGA, a my uczymy się ten SKARB odnajdywać i pracować według słów Jezusa z Ewangelii Markowej: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im.”(Mk.10,14) Życzymy i Wam, abyście nie przeszkadzali dzieciom kochać Jezusa i Wy je kochajcie, aby uwierzyły, że Bóg jest dobry.

michal_clouds